Chúng mình vẫn là những cô nàng thuở ấy
Bạn vẫn “ngày xưa” như lúc mình gặp nhau
Dẫu cho dù giờ xấu và già đầu
Thì nguyên vẹn và sẽ mãi như thế

Chúng mình cũng một thời giận nhau, hờn, lẫy
Giờ thì kệ, có cũng chẳng việc chi
Nhiều khi bực vì đôi câu vô ý
Mấy phút sau vội hiểu và cười trừ

Giờ thì bạn bên chồng chốn xa xứ
Bạn vẫn còn mải miết chuyện việc công
Bạn kia vẫn cặm cụi mờ mịt tối
Còn mình ngồi ngắc ngoải, biết mần chi

Advertisements