Măng tây, nấm xào dầu hào- Stir-fried asparagus, button mushrooms in oyster sauce (English recipe below)

Kể ra thì hơi nhà quê chứ hôm nay là lần đầu tiên mình ăn măng tây. Trước còn ở nhà, ba mình từng mua một bó ở siêu thị về bảo cả nhà ăn cho biết. Mà lúc ấy, … Continue reading Măng tây, nấm xào dầu hào- Stir-fried asparagus, button mushrooms in oyster sauce (English recipe below)